17 de febrer 2010

SÍ A LA VEGUERIA. NO AL PARTIDISME.

Últimament, ara fa poc, els últims temps; quan s’oloren eleccions i desgavell governamental, a la desesperada... ens han volgut colar una sèrie de lleis ... que déu ni do.

L’ofensiva ... ofèn. Sí... ofèn. Més, quan afecta a qüestions tan sensibles com la vegueria i la llei electoral.

Ofèn el text. Ofèn el moment. Ofèn... l’ofensiva per fer-nos combregar en rodes de molí. Ofèn i molt. Estic a favor de la vegueria de l’Ebre, no és cap secret; l’he defensat amb rigor i passió, he defensat i defenso la capitalitat de Tortosa, també el necessari paper d’Amposta.

En el moment de creació i desplegament de la Delegació l’exercici d'equilibri territorial, de decisió per dotar la Delegació del màxim poder polític i econòmic va ser constant i sense complexes. La mateixa actitud trobaran en mi i en nosaltres aquells que vulguin treballar seriosament per aconseguir la vegueria. Una vegueria amb contingut i dotació. Sense complexes.

El que no acceptaré ni toleraré és que es vulgui donar al territori gat per llebre. Entenc que vells, cansats lluitadors, desencisats dels seus, acceptin una llei al crit de “el nom farà la cosa” encara que la cosa no la reconegui ningú. No entenc que vulguin que tanquem els ulls i ens tapem els nassos per no notar el tuf a engany i fracàs vital de la proposta.

La llei de vegueries ha entrat al Parlament, està en fase de tràmit i discussió, d’esmenes. L’Artur Mas va anunciar que no presentaríem esmena a la totalitat. Jo afirmo avui aquí, sense complexes que la llei tal com està és... Infumable.

És irresponsable i agredeix al territori. L’han presentat per qüestions d’equilibris interns, per callar ERC, per partidisme. Com tot vel que ha fet el govern d’entesa. Pur partidisme , sense projecte de país.

A canvi ens volen colar l’àrea metropolitana. Gol del PSC. Gol contra Terres de l’Ebre. Les vegueries s'havien de fer al temps que desapareixen les diputacions, amb els recursos de les 4 diputacions dotar a les 7 ( o 8) vegueries. Els recursos important eren, són i seran els de la diputació de Barna. Si al desaparèixer les diputacions és crea un nou nivell administratiu diferent a les vegueries, com és l’àrea metropolitana, els recursos de la diputació de Barcelona , el recurs econòmic decisiu ja sabem on anirà. On es quedarà?: A L’àrea metropolitana. Els recursos de les tres restants diputacions s'hauran de dividir per fer 7 vegueries. La de l’Ebre , es queda nua , sense recursos i cantant rondalles.

Encara pitjor. El text que ens proposen condiciona la creació de la vegueria de l’Ebre a la modificació de la llei electoral general.

La proposta de llei electoral catalan del trio, ens fa perdre diputats i poder polític. La proposta de llei de vegueries ens l’aplaça fins la modificació de la llei electoral ( Loreg) que ningú preveu. NO, no deixarem sol al territori . Serem bel·ligerants front la rendició irresponsable d’alguns.
Veiem, veieu.. el que diu la llei( proposta)

Disposició transitòria primera. Constitució dels consells de vegueria

1. En el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es constitueixen els consells de vegueria de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. La circumscripció territorial d’aquests consells de vegueria coincideix amb la de les actuals províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Els corresponents consells de vegueria substitueixen les actuals diputacions.

2. El Consell de Vegueria de les Terres de l’Ebre es constitueix un cop s’hagi produït la corresponent modificació de la legislació en matèria de règim electoral general i la seva seu institucional s’ubica a la ciutat de Tortosa. El Consell de Vegueria de Tarragona adopta, en aquell moment, la denominació de Consell de Vegueria del Camp de Tarragona.

És dir, en plata: No és cert que es constitueix la Vegueria de l’Ebre, ara. Ara, només es constitueixen les 4 províncies i....
La de l’Ebre nomes després de la modificació de llei electoral general que...... no es preveu que es modifiqui, segons ens diuen els qui ho poden fer-ho!!!!

El que proposen com nova llei electoral catalana ens treu diputats. Si volem vegueria hem d’acceptar perdre poder polític i diners!! Sabem, que la llei electoral va per llarg. La modificacio de la llei electoral general (Loreg) depèn de Madrid i ens diuen que no es preveu modificar-la...

No acaptarem una llei que encara li doni més pes a Barna en contra el territori. ERC pot acceptar que li facin un gol a la porta de les Terres de l’Ebre. Nosaltres no. Algun vell lluitador pot acceptar acríticament el que li proposa el seu fracassat govern, abans que afrontar, la seva pròpia sensació de fracàs. Nosaltres no. Sense complexes, reclamen rigor i seriositat , que no s’enganyi a la gent.

Per això pengem el text. Per que tothom conegui el que es proposa.

És tan greu el que esta passant... És un mal favor al propi concepte de vegueria i més en temps de crisi. Que no ens facin perdre el temps, si les vegueries, si la de l’Ebre no ha d’entrar en vigor fins que es modifiqui la llei electoral general (Loreg) i Madrid afirma que no es preveu. Si ha d’estar condicionada econòmicament per l’àrea metropolitana. Llavors la proposta ofèn. Una cosa és que siguem de poble i l’altra que ens preguen per imbècils. Imbècils podem parèixer-ho però no ho som. Irresponsables ens neguem a ser-ho .. .


PROJECTE LLEI VEGUERIES