20 de maig 2010

Per fi l'anella viària?


Estem contents. Ahir en el transcurs de la Comissió de PTOP vam aconseguir que el tripartit votés una proposta nostra referent a la construcció de la anella viària, que era la tercera vegada que la presentavem. Al mateix temps, vam aconseguir al compromís que el Govern destini 3,5 milions d'euros per a la senyalització de carreteres a les Terres de l'Ebre. Propostes aprovades i acordades, votades i signades. Seguirem el procés per a comprobar que siguin realitat. Us adjuntem la nota de premsa en relació a aquests dos temes, molt importants per les nostres terres:

El Parlament aprova, a instàncies de CiU, impulsar la construcció de l’anella viària del Delta de l’Ebre

Sancho arrenca el compromís del Tripartit de continuar l’execució de l’anella dins de les inversions de l’Estat corresponents a la Disposició Addicional 3 de l’Estatut i aconsegueix també la promesa d’una inversió de 3’5 milions d’euros en senyalització a les carreteres de l’Ebre

Francesc Sancho, diputat de CiU, ha aconseguit que la Comissió de Política Territorial del Parlament aprovés una iniciativa de la federació nacionalista en la qual s’insta el Govern a “impul­sar la construcció de l’Anell viari del Delta, continuant amb l’execució del nou pont sobre l’Ebre entre Sant Jaume d’Enveja i Deltebre i incloent la resta de l’anella del Delta dins de les inversions de l’Estat a Catalunya corresponents a la Disposició Addicional 3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya”.

Tal com ha explicat Sancho, “aquest és un projecte que arrenca fa 10 anys, quan es va iniciar el procés per tal de garantir un recorregut íntegre, d’us quotidià, perimetral pel Delta, al temps que es preveien usos de caràcter més turístic, amb carril bici, etc”. Per tal de garantir aquest caràcter perimetral i de continuïtat a tot el Delta, era imprescindible la construcció d’un pont entre Deltebre i Sant Jaume. “Ara l’obra del pont és ja una realitat en marxa, lenta, però realitat” ha exposat Sancho qui ha remarcat que “ara, per donar continuïtat estricta, és imprescindible la licitació i adjudicació de les obres de l’anella”.

De fet, el propi Conseller de Política Territorial, Joaquim Nadal, ha expressat en diverses ocasions el seu compromís de dur a terme aquesta infraestructura. Tal com ha explicat Sancho, “a preguntes del nostre grup, ja el 2004 el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, parlava de «donar una empenta» per fer pos­sible la concreció de recursos”. Al novembre del 2006 el mateix conseller deia: «És voluntat del govern, a prin­cipis de l’any que ve, iniciar tot el procés dels estudis informatius per al traçat de l’anella viària i començar la tramitació de tal manera que hi hagi una continuïtat estricta, millor dit, no hi hagi una solució de continuïtat entre la tramitació del pont i la tramitació del conjunt de l’anella».

El Delta de l’Ebre és una zona amb moltes possibili­tats, un espai natural amb una forta presència humana, on conviuen diverses activitats, agrícoles, turístiques, de serveis. Però tal com ha alertat Sancho, “les carreretes interiors del Delta són unes carreteres insuficients, insuficients ja fa anys”.


3’5 milions d’euros d’inversió

Dins de la mateixa Comissió de Política Territorial, Sancho ha defensat una segona inicitaiva de CiU que reclamava el millorament de la senyalització de les carreteres de les Terres de l’Ebre. Finalment, el diputat de CiU ha retirat aquesta proposta de resolució després d’arrencar el compromís dels representants del Tripartit de “realitzar una inversió de 3’5 milions d’euros en senyalització per aquestes carreteres”.