02 d’agost 2007

ECOLOGIA O PARTIDISME.?
Ens ha sorprès el gran nombre d’e-mails que hem rebut, la majoria no volen un debat públic, volen no només l’anonimat , també la intimitat. Per què? Quins són els debats prohibits. Quin el tòtem? quin el tabú?.

Intentarem respondre o preguntar-nos alguna qüestió. No tenim totes les respostes, ens agradaria encertar amb les preguntes, començant per les més senzilles, però sense tabús.

Sóm conscients que certs apriorismes determinen el diàleg, per això , la nostra reivindicació de l'oci, del temps lliure com valor.

Té a veure amb el model de societat que vivim i que volem. Paraules majors : Model o models .
En el tema del model, ens definim clarament per la defensa de l'estat del benestar. La democràcia occidental, la res-pública, com a mal menor, com a bé a defensar. Com veieu una ètica socialdemòcrata i si ens permeteu una èpica lliberal....

L’Europa, que molts anomenen capitalista, “d’economia de mercat”, desenvolupada, plena de contradiccions, amb molts defectes, però per nosaltres sense alternativa “real”, amb moltes possibilitats de millora, amb mecanismes de crítica i rectificació, el menys dolent de tots els sistemes.... Molt senzill i simplista...

D’un model agrícola es va passar a un industrial, la ciència, la tècnica ens han portat a una disponibilitat de coneixements, temps i recursos impensable. Una societat, també de serveis i d’oci. El pas d’un estadi a l’altre no ha estat uniforme, les iniquitats ,desigualtats i injustícies permanents. Les millores innegables. Sóm així de ximples.

Però amb modèstia preguntem quin model alternatiu se’ns proposa.......
Oposar-se a una central de cicle combinat a Móra i acceptar-la a Faió què és ?
Reivindicar energia neta i no trobar on ubicar-la, què és ?
El creixement urbà i metropolità a quin model respon??
Continuarem....