10 de febrer 2009

El SOU DELS BANQUERS.

Un asclat d’indignació recorre el món civilitzat. Entre paga fixa, variable , fons de pensions, dietes, primes, blindatges etc, els executius i alts dirigents dels bancs cobren xifres desorbitades. La discussió es centra en aquells bancs que reben fons de l’Estat i per tant diner públic. Reben ajuda per tal de corregir allò que ells mateixos van ajudar a desgavellar. Estic convençut que cal ajudar als bancs, però també a la gent, a les empreses i a les famílies. És imprescindible, però que a canvi de les ajudes es revisin , pràctiques i motivacions. Certes pràctiques , com sous desorbitats i altres amb els nostres diners: No!!