15 de febrer 2010

TONYINA ROJA ... O VERMELLA.


Aquest mati he estat a l’Ametlla de Mar, amb els pescadors, la confraria , l’alcalde Andreu Martí , les famílies afectades per la polèmica de la “tonyina roja” (o vermella, com vulgueu) que es vol incloure dintre el CITES , o especies silvestres amenaçades ; lo que comportaria la prohibició de comerciar fora l’ Unió Europea. El Comitè Científic, Tècnic i Econòmic de la Pesca (CSTEP) de l’ Unió Europea conclou, al seu informe de 13 de novembre de 2009, que la tonyina roja no està en perill d’extinció. Opinió compartida pels científics de la Comissió Internacional per la Conservació de la Tonyina Roja de l’Atlàntic (CICCA) que va determinar a l’octubre de 2009 que no compleix cap dels tres criteris d’inclusió de l’espècie a l’apèndix I de CITES.

Els mètodes actuals de pesca han permès que la població de tonyina es recuperi. La pesca il·legal es més problemàtica i depredadora que els mètodes controlats, emprats pels nostres pescadors. Mètodes que han permès la recuperació de l’espècie. No es pot pescar per baix de 30 kg, 5 per damunt de l'edat de maduresa sexual, fet que garanteix la reproducció. Aquest darrer trimestre a Brasil, davant l’evidencia científica, tots els països van entendre que la tonyina roja es troba en procés de recuperació i de sostenibilitat, començat al 2007 . Per tal, no cal incloure la espècie al CITES, en tot cas reduir les quotes de captura, amb referència a l’exercici passat en un 40% proporcional a les quotes que tenia cada sector incloent l’encerclament.

El que és inacceptable, és que no es defensi el sector o que es voti sense coneixement en contra a l’ Unió Europea com van fer ERC i ICV. O encara pitjor, que es reforci la proposta del Ministeri d'una moratòria de tres anys per la MODALITAT CATALANA de l’encerclament i TRASPASSAR LES QUOTES assignades a aquesta flota a altres modalitats COM LES ANDALUSES de l’almadrava. No es pescaria menys tonyina, però en pescarien menys els catalans de l’Ametlla i més el andalusos de les almadraves. No baixarien les captures... sí desapareixeria el sector a l’Ametlla. Afavorint el sector de capital andalús propietaris de les almadraves.

No s’entén l’actitud de ICV , encara menys la d’ERC i el govern català. Una cosa és que el govern no governi , que no tingui projecte de país i que ho confessi i altra és que es dediqui a comprometre el futur de aquells que sí tenen projectes i que volen treballar per garantir el futur dels seus fills.

A Terres de l’Ebre el sector pesquer és clau. A aquest ritme, el govern aconseguirà que la crisi per molts sigui irreversible. Mentre venent fum, projectes irreals, es barallen per dos dies més de cadira; la gent pateix les conseqüències d’una crisi sense precedents . Com deia un pescador aquest mati a l’Ametlla ... "O ells o natros" perquè sinó tindrem que tancar portes : L’Últim que apagui la llum.

Presentarem proposta al Parlament esperem que rectifiquin i donin recolzament al sector i a l’Ametlla de Mar. Sense excuses.