17 d’abril 2007

12 ABRIL, AL PARLAMENTEl passat 12 d’abril es celebrà al Parlament la sessió nº 4 de la comissió de Salut , al punt 9 es debatia la proposta de resolució sobre la construcció del Nou Hospital de Tortosa; la proposta diu:

El Parlament de Catalunya insta al govern a:

Procedir a la redacció del projecte constructiu del Nou Hospital a Tortosa, garantint l'anunciada disponibilitat dels anunciats terrenys del Pla Parcial de la Farinera a Tortosa i poder procedir així, en un termini curt, a la seva licitació.

Va saltar la sorpresa, el tripartit va votar en contra, lo millor l’argumentació; diu la Diputada Núria Segú: "En quina fase estan els treballs avui? Estan a les beceroles". "Que vol dir a les beceroles?" "Que s’està començant a redactar el pla funcional de l’hospital",....................................
........"Per tant encarregar a data avui un projecte executiu de l’hospital de Tortosa, senyor Sancho, si no tenim el Pla funcional i no sabem les necessitats funcionals de l’Hospital és impossible". "Per tant nosaltres votarem en contra" etc... La diputada deu saber el que diu, ja que parla en nom del govern i orienta la votacio. Tot està al diari de sessions del Parlament ja penjat avui a la web http://www.parlament.cat cal anar al final a “transcripcions de les sessions” i buscar la sessió 4 de Salut.

Em va sorprendre, Per què? Doncs perquè , el dia abans el Delegat del Govern havia anunciat que en partides no específiques, trobariem 10 milions d’euros en concepte de Projecte del Nou Hospital a Tortosa, volent desmentir així les xifres del pressupost territorilitzat, per cert fet públic per Economia i Finances. També deu saber el que diu, és el Delegat del Govern.

Ni poso ni trec, ni comento; recomano anar a la web del Parlament i jutjar. Mentre però a Reus l’Hospital ja està en marxa , me n'alegro pels companys de Reus i lamento, que aquí no es pugui ni començar el projecte. Tornarem a insistir, tornarem a demanar que facin el Nou Hospital perquè sabem que la única garantia de que es faci serà la insistència i un Nou alcalde a Tortosa.