29 de juny 2007

Comentaris i diàleg una oportunitat democràticaM’agraden els comentaris, de fet el fil obert, la comunicació és essencial per enriquir el treball parlamentari, per representar s’ha d’escoltar i debatre. Tota discrepància és una aportació, un matís. És just reconèixer que les aportacions de l'amic, Manel Zaera sempre tenen un punt de racionalitat, que ajuda a situar el debat. Podrem estar d’acord o no però el debat millora amb les seves aportacions.

Proposàvem un debat, en torn als pactes, ho fèiem amb un to certament provocador. Avui, tenim a les mans un informe per a la llei electoral, ahir estudis en torn a l’abstenció. El problema hi és.

Volem diferenciar llei, de legitimitat. La llei és igual per tots, la legitimitat és subjecte de discussió democràtica. Creiem sincerament, i apel·lem a articles de gent que va participar en els treballs legislatius, que la llei volia afavorir els pactes, però no els pactes contra el guanyador. A l'inici de la Democràcia, els pactes contra el guanyador eren una excepció, ara són la regla. El fet de partir-se alcaldia i legislatura, era una excepció i un escàndol, ( Que té a veure això amb programa i ideals??).

El vot és de la gent i creiem que s’ha de respectar, estem d’acord amb la legitimitat d’aquells pactes que s’anuncien abans de la votació, i creiem que estan en dubte aquells que els propis promotors amaguen per no perdre vots: “Que no es noti el festeig, perquè perdrem vots”. Per casar-se després. Convindrem que és lleig .

La llei s’ha d’acatar. Ja ho fem, lo qual no vol dir que no es pugui discutir i canviar. La legitimitat que va avalar la llei ahir, pot haver variat avui.

De fet molta gent clama contra la desvirtuació dels resultats. Hi ha qui proposa una segona volta, així el vot i els seu destí final esta en mans del votant, és una bona proposta, hi ha d'altres.

La perversió del sistema porta a confusió, només cal veure algun anònim benintencionat, confusions entre més votat en una circumscripció electoral i amb més vots a totes les circumscripcions. La circumscripció és vital en una llei electoral: Municipi, comarca, vegueria, nació i estat. El més votat sempre ho és respecte a la circumscripció, i certament, el perdedor a Barcelona pot tenir més vots que el guanyador a l’Ampolla, però té menys representativitat almenys a la pròpia Ampolla, al Baix Ebre i a Terres de l’Ebre... Principi d’autonomia, municipal, nacional. La vegueria és imprescindible per garantir el reequilibri territorial.

Idees, principis i proximitat,certament
. Tots tenim ideals, la proximitat es demostra dia a dia. Tot es jutja, es premia o es castiga a les eleccions, en aquest sentit els resultats dels dos ebrediputats tant a les municipals com a les autonòmiques ens avalen. Els ideals es demostren dia a dia, en els programes i en l’acció tant de govern, com a l’oposició i qui els jutja és la gent i els vots.

Tenir més vots no vol dir, millors idees, el que es té és més aval per fer-les. Tenir menys vots, tampoc vol dir millors idees, ni més ideals. Ni millors ni pitjors, però tenen menys aval, el dret al respecte i la possibilitat de ser majoria a la propera elecció. Prepotència és pretendre que nomes un o uns tenen ideals, que una idea té superioritat moral front altres. El vot és igual per tothom, ha de valdre el mateix. Per sort aquesta és la grandesa de la democràcia...

Estem convençuts que una nova llei electoral, ha de garantir respecte, als territoris, als pobles , a la voluntat de la gent i ha d’obligar als partits a repensar-se, a ser més transparents, en aquest sentit transparència en les finances i nova llei de finançament, per què no?. Partits més transparent i més participatius per què no?? És més, pot ser sigui el moment del Sí.