21 de febrer 2009

ARA LLEIDA


L’adjudicació del servei de transport sanitari urgent de les comarques de Lleida i dels Pirineus al 2006 va ser recorreguda davant el jutge.

L’escàndol derivat de la gestió del servei d’Emergències Mediques no té aturador. Ara Lleida. L’informe de la Sindicatura de Comptes publicat aquesta setmana senyala “irregularitats” en la contractació i adjudicació del transport sanitari d’urgències als Pirineus.

L’informe destaca un increment del 33% en els pagaments anuals a l’empresa concesionària Transport Sanitari de Catalunya SL, dirigida segons informa el diari Segre per la dona del director de l’ICS a Lleida el 2006 , Rafel Ballús.!!!!! Certament una situació delicada per la conselleria de Salut. Un escàndol de dimensions importants. Cal recordar que treballadors del SEM van denunciar en el seu dia l’ utilització de Tuaregs per part de directius del SEM , al temps que es denunciava la manca de criteris en quan l’ idoneïtat dels vehicles i més a les comarques dels Pirineus.

De l’informe de la sindicatura se’n desprenen irregularitats greus i parla de “Manca de ponderació qualitativa en determinats criteris d’adjudicació “..... “ l’incompliment dels quals suposa , d’acord amb l’informe, una infracció jurídica greu” Tot això és molt més greu si és demostra relació familiar entre el director de l’ICS a Lleida i l’empresa adjudicatària.

Preguntarem, preguntarem al Parlament. Quines són les causes d’un increment del 33% en el pagament? Quines millores en el servei a les comarques dels Pirineus responen a aquest increment? Què pensa fer la conselleria davant l’informe de sindicatura que posa en dubte que s’hagin respectat els principis de lliure concurrència?? Coneix el departament i la consellera si hi ha relació familiar entre el que era director de l’ICS a Lleida i la direcció de l’empresa Transport Sanitari de Catalunya SL ? Quines mesures pensa prendre? Finalment preguntem qui assumirà la responsabilitat política de tant disbarat.?

Ara Lleida!!!!