27 de gener 2010

INCOHERÈNCIA I FRACÀS.

Avui a la sessió de control al Govern he reclamat “claredat i lideratge” davant la possible instal·lació del cementiri nuclear a Ascó i he advertit que “una carta al Ministre no és suficient”

Avui li he demanat al conseller Castells i per extensió al President Montilla i al govern, “concreció” sobre quines seran les línies d’actuació del Govern i he recordat al PSC que “té 25 diputats i 2 ministres a Madrid”

Avui al Parlament de Catalunya, he preguntat en el transcurs de la sessió de control al Govern del Ple del Parlament sobre “les mesures previstes per evitar la instal·lació d’un magatzem temporal centralitzat per a residus nuclears a Catalunya”, en la meva opinió i del nostre grup “l’episodi que s’està vivint a Ascó constata la manca de lideratge i de polítiques energètiques i mediambientals del Tripartit”.:

Sancho ha recordat al Conseller, que segons Resolució Ministerial qualsevol municipi pot presentar candidatura per ubicar un magatzem temporal centralitzat, però també que el Congrés va aprovar el 2006 una Proposició no de llei per a determinar els criteris i la via per a establir aquest magatzem i el seu centre tecnològic associat, “en la qual queda fixat el paper preeminent que s’atorga a les CCAA per a presentar propostes de localització si ho consideren oportú”.

Li he volgut recordar que “si a això afegim l’acord del Parlament de 2008 en contra de la ubicació d’una infraestructura d’aquest tipus a Catalunya, el Govern de la Generalitat hauria d’haver empès ja accions concretes i efectives”. La seva actitut, he dit, és la constatació del fracàs de les politiques medi ambientals, energètiques i , d’inversions , a Terres de l’Ebre.

En aquest sentit, he denunciat la “vaguetat” de les accions anunciades fins avui pel Govern de la Generalitat i he advertit que “una carta al Ministre no és suficient”.

He reclamat al Govern “claredat i lideratge”, he recordat al conseller Castells que les competències d’energia són compatides segons el Nou Estatut , i a mes al 2006 es va aprovar a la comissió d’indústria del Congres una proposta que otorga un paper preeminent a les CCAA per presentar propostes de localització dels MTC.

Estem convençuts que poden fer més “esperem del Govern fets i no paraules per fer respectar la voluntat d’aquest Parlament, més enllà d’anar a les manifestacions”. Que tinguin el lideratge que han de mostrat els alcaldes de l'Ebre. Tots , i no el "res a dir" " la incoherència e indecisió" del president i consellers afectats.

El tripartit i el PSC a L'Ebre ... Quin fracàs, quin gran fracàs!!!!


Parlament de Catalunya, 27 de gener de 2010