11 de juliol 2007

l'ALDEA: VOLEM LA VARIANT I GRATUÏTAT DE L'AP-7Ja fa molt temps que CIU ha reivindicat la variant de l’Aldea, els nostres regidors a l’Aldea, els nostres càrrecs al territori ho han fet. També ens consta, d’altres forces polítiques s’han manifestat en el mateix sentit. El dia 7, ebrediputats manifestàvem la nostra solidaritat amb la mobilització, el mateix dia 9 i respectant el protagonisme i l’iniciativa dels aldeans expressàvem la voluntat de sumar-nos a les manifestacions, si calia. Hem rebut un comentari de Gustau Moreno, hem vist les aportacions de Manel Zaera i de La Marfanta, estem amb tots dos d’acord. Molt d’acord. El nostre respecte i apreci. Com ells diuen, creiem que Terres de l’Ebre precisa que tots actuem com un lobby per reivindicar infraestructures.

Hem preparat, conseqüentment, una proposta de resolució que traslladem al Parlament de Catalunya, creiem que ens toca com a Diputats de l’oposició. També traslladarem la reivindicació als Ajuntaments de les Terres de l’Ebre. Esperem que l’ebresfera, se'n faci ressò. Esperem suggerències, crítiques i aportacions per tal de millorar l’esforç, les iniciatives i els resultats....”natros”, jo també vull la variant i la gratuïtat de la AP-7.

L'Aldea, iniciativa parlamentària

A LA MESA DEL PARLAMENT
Felip Puig i Godes, Portaveu, Francesc Sancho i Serena, Xavier Pallarès , diputats del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, fent ús del que disposen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent, Proposta de Resolució :
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

La carretera N340 al seu pas per l’Aldea comporta un perill per la població, com ho demostren els diversos accidents que han trasbalsat la població a lo llarg del temps, fins el punt que el passat dia 9 van manifestar-se arran dels dos accidents mortals que han ocorregut recentment. La necessitat d'accelerar les obres de la variant de l’ Aldea és compartida per tots els usuaris, no només per seguretat viària, també per raons de trànsit, retencions i molèsties pròpies d'una infraestructura que ha quedat obsoleta. Creiem que es molt necessari accelerar la licitació, realització i acabament de l’obra del desviament, de la Variant de L’Aldea. Al temps, donada la importància de la N340 per la comunicació dels pobles i gent de les Terres de l’Ebre, del Delta i la costa, amb la resta del país i tenint en compte que l’única alternativa raonable és la AP-7 via de peatge, peatge del que estan alliberats, i són gratuïts, trams propers a les Terres de l’Ebre. Per tot això el Grup Parlamentari de Convergència i Unió presenta la següent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ.
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1- Fer totes les gestions necessàries davant les diverses administracions, per tal d'accelerar l’inici i l'acabament de les obres de l'anomenada Variant de la N- 340 al seu pas per l’Aldea al Baix Ebre

2- Prendre totes les mesures i fer totes les gestions necessàries davant el “Ministerio de Fomento”, per tal de garantir la gratuïtat de la AP-7, entre l’Aldea i l’Ampolla, de la mateixa manera que està establert entre Salou i Tarragona.
Palau de Parlament, 29 de març de 2007Felip Puig i Godes Xavier Pallarès Povill Francesc Sancho i Serena
Portaveu del Grup, Diputat de CiU, Diputat de CiU