18 de desembre 2007

PRESSUPOSTOS LIQUIDATS???


Ens preocupa el nivell d’inversió real al territori, tant per part de l’Estat com de la Generalitat i també de la Diputació, estem convençuts que si no actuem, com a altres indrets, amb força com a Lobby territorial de pressió difícilment avançarem. Ens va parèixer molt bé l’acte de la Cambra en torn als pressupostos de l’estat ens sembla una bona aportació, seria bo fer-ho amb la inversió real amb els pressupostos liquidats.

Aquí va la proposta, reproduïm la nota de premsa:


CiU proposa un acte públic a la Cambra de Comerç de Tortosa per tal de fer un seguiment de la liquidació dels pressupostos per a garantir la transparència de les inversions al territori, alhora que demana més sentit institucional a la Delegació del Govern .
________________________________________________________________________________________

Els Diputats de CiU a les Terres de l’Ebre, senyor Francesc Sancho i senyor Xavier Pallarès, faran arribar les seves dades dels Pressupostos a la Cambra de Comerç de Tortosa per tal de que així disposin de tots els elements de judici necessaris per tal d’analitzar-los. Els diputats s’han mostrat d’acord amb les últimes reivindicacions de la Cambra i es manifesten disposats a col·laborar amb tot el que pugui afavorir el desenvolupament del territori.

Alhora, també els hi faran arribar al Delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, a qui li demanaran que tingui més sentit institucional i no tant de partit, i per tant que deixi d’enredar i enganyar al territori amb els comptes dels pressupostos i amb cartes partidistes.

Els diputats han volgut fer notar que els pressupostos assignen a l’Ebre només el 2,9 % del total, quan en èpoques anteriors arribaven al 4,9 %.
L’increment pressupostari per l’Ebre és inferior al creixement del PIB. Quan el pressupost de Barcelona creix un 200 % en els últims 4 anys.
Li recorden al Delegat de Govern que el pressupost de la Generalitat s’ha duplicat ( de 18.000 a 35.000 milions d’euros) en els últims 4 anys, gràcies als acords de finançament del 2002 negociats per CiU. En contrapartida, a la comarca del Baix Ebre el pressupost del 2008, (28 milions d’euros) es inferior al pressupost del 2003 (35 milions d’euros).

El nombre de projectes nous pressupostats, es inferior al de projectes repetits.

Li demanen al Delegat de Govern que no intenti disfressar les xifres aplicant partides no territorialitzades a les Terres de l’Ebre, per tal de desvirtuar la comparativa i si ho fa, també ho faci amb els pressupostos del 2003 o amb els pressupostos d’altres llocs. Els resultats serien molt més desfavorables a les Terres de l’Ebre.
Els dos diputats li volen recordar al Delegat que, la seva obligació de delegat és afavorir uns bons pressupostos pel territori i no justificar uns comptes que el discriminen.

Els Diputats sol·licitaran a la Cambra de Comerç i li demanen al Delegat la seva acceptació i col·laboració per tal que a traves de la Cambra es faci el seguiment públic, amb participació de totes les forces parlamentaries, de la liquidació real dels pressupostos del 2007 i 2008, i així garantir la transparència de les inversions al territori.Tortosa, 19 de desembre de 2007