05 d’abril 2008

UNA "MIQUETA" VERGE.


Coneixia una noia que era una “miqueta” verge. Només una “miqueta”, però estava decidida a conservar el seu estatut ètic i metafísic. Les demostracions practiques de com es pot ser una “miqueta” verge van fer feliç més d’un. Després va passar a estar una “miqueta” embarassada, com corresponia a la seva condició. Clar que el pas del temps va donar un fruit que no era una “miqueta” nadó; era nadó, nadó.

Amb la sequera, ens trobem amb actituds que em recorden la noia. Hi ha qui és una “miqueta” antitransvasista i busca formules alternatives que no fan més que afegir interés, “morbo”, i en ocasions vergonya aliena a tot plegat.

Portar l’aigua en barca, tren, camions o a poalades és èticament, ecològicament i políticament més sostenible?? Els hectòmetres són diferents?? Se’n gasten menys?? És més sostenible el petroli de petroler que el d'oleoducte??

La busca de vies alternatives per no perdre la virginitat antitransvasista és francament un espectacle pornogràfic. M’avergonyeix .

Un Delegat, que exerceix el càrrec per “delegació” del propi govern amenaça en dimitir si es porta a terme el transvasament (o interconnexió) que el govern del que forma part (per delegació) esta preparant i reivindicant.

Si el transvasament no es fa, serà per que un Govern del que no forma part ho impedeix. Com ho va impedir derogant interconnexió i transvàs a petició del Govern que forma part. El govern que representa però acusa de deslleialtat al govern ZP, per fer allò que reivindica el Delegat .

Conclusió els delegats estan una “miqueta embarassats (no es sap si de Montilla o de Sabaté, no de ZP) i una miqueta dimitits. El temps dirà si estan acabats o avortats.

No et dic tinya, quin “sombrero”.