23 de març 2007

Manifest JNC en motiu del 50è aniversari del Tractat de RomaLa Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC), ens ha fet arribar un manifest que han elaborat, en motiu del 50è aniversari del Tractat de Roma, i on es reclama una Unió Europea amb més democràcia, transparència i proximitat; que impulsi una agenda exterior creïble marcada per l'impuls dels drets humans i la llibertat arreu del món; que consolidi un gran espai de mobilitat, amb un model laboral més flexible, però també més segur; que treballi per una política energètica comuna, que lluiti contra el canvi climàtic; i que aposti per una política europea d’immigració que li permeti fer front de forma compartida i ordenada els reptes plantejats per la pressió migratòria.Manifest de la JNC:

La Joventut Nacionalista de Catalunya, en motiu del 50è aniversari del Tractat de Roma pel qual s’instituí la Comunitat Econòmica Europea (CEE) que posteriorment derivà cap a la Unió Europea (UE), vol posar de manifest:

- El seu sentir més europeista per tal de reclamar una Unió Europea que no es faci a expenses de la seva diversitat nacional, cultural i lingüística, una Unió Europea que es construeixi situant l’individu en el focus dels seus objectius primordials, una Unió Europea que no renunciï a impulsar i promoure la democràcia, la justícia i els drets humans a la resta del món. En definitiva, una Unió Europea compromesa a liderar un model propi que la faci creïble per als seus ciutadans i per a la resta de pobles del món en un moment de manca de dinamisme i poca clarividència en el projecte.

- Que som catalans en tant que som europeus i som europeus en tant que som catalans. El nostre catalanisme és indissociable al nostre europeisme. És per aquest motiu que la lluita per a l’alliberament nacional de Catalunya passa inequívocament per la construcció d’una Europa forta, federal i unida.

Així doncs, en motiu del 50è aniversari de la Unió Europea la Joventut Nacionalista de Catalunya reclama:

1/ MÉS DEMOCRÀCIA, MÉS TRANSPARÈNCIA, MÉS PROXIMITAT

La Unió Europea necessita una Constitució de veritat en el llarg termini redactada per una assemblea constituent. El text actual del Tractat Constitucional no pot entrar en vigor perquè no disposa del suport suficient. Cal, per tant, renegociar-lo en un nou “tractat tècnic” que es basi en les parts I i II del present tractat, excloent-ne la part III i revisant-ne la part IV. Aquest nou tractat ha de permetre desbloquejar la paràlisi institucional en què es troba immersa la Unió Europea, tot possibilitant la reunificació del continent europeu amb l’entrada de nous països de l’Europa de l’est i del sud.

Som conscients que en aquest procés de renegociació la societat civil catalana haurem de mobilitzar-nos per tal de demostrar la nostra vitalitat i fermesa davant del govern de l’estat espanyol en aquelles reivindicacions que fan referència a la presència de Catalunya, les seves institucions i la seva llengua a la Unió Europea.

2/ UNA AGENDA EXTERIOR CREÏBLE: DRETS HUMANS I LLIBERTAT

La Unió Europea ha de comptar amb una veu unida en afers internacionals. La seva política exterior ha de venir marcada pels anhels d’impulsar els drets humans i la llibertat arreu dels diferents pobles del món. La llibertat és un valor contestat en molts països d’arreu del món. La Unió Europea ha d’erigir-se, en aquest sentit, com a garant de la llibertat i els drets de les persones a dins, però també a fora del seu territori, sempre d’acord amb el dret i les institucions internacionals.

3/ UNA AGENDA INTERIOR EFECTIVA: MOBILITAT I FLEXISEGURETAT

La Unió Europea ha de completar el seu mercat interior tot consolidant un gran espai de mobilitat que permeti incrementar el benestar econòmic dels seus ciutadans. La mobilitat s’ha de poder desenvolupar sense restriccions i s’ha de poder fomentar des dels organismes econòmics. En l’aposta per un creixement econòmic i per la plena ocupació, ens erigim com a defensors d’un model laboral més flexible, però també més segur, que eviti el parany de la precarietat laboral i que lluiti contra qualsevol tipus de discriminació per raó de gènere, raça, orientació sexual,...

4/ UNA AGENDA SOSTENIBLE AMBICIOSA: POLÍTICA ENERGÈTICA I CANVI CLIMÀTIC

La Unió Europea ha de prendre mesures urgents per impulsar una política energètica comuna, realista, pragmàtica i conscient dels reptes globals mediambientals i dels locals energètics. La lluita contra el canvi climàtic i les emissions de gasos carbonants ha d’esdevenir una prioritat a escala europea, no únicament per part de tots els governs europeus, sinó també per part dels agents econòmics i industrials europeus.


5/ UNA APOSTA DECIDIDA PER UNA POLÍTICA COMUNA D’IMMIGRACIÓ

La Unió Europea ha de dissenyar una política comuna d’immigració que li permeti fer front de forma compartida i ordenada els reptes plantejats per la pressió migratòria dels països en desenvolupament. Cal continuar promovent la immigració legal, la lluita contra el racisme i la xenofòbia i cal continuar impulsant polítiques de desenvolupament arreu del món. Un pas inequívocament necessari amb aquest objectiu és la reforma de la Política Agrícola Comuna que s’endú gairebé el 50% del pressupost comunitari.


Barcelona, 23 de març de 2007.