27 de juny 2007

Llei de Contractes de Conreu


Durant la setmana vinent comença el tràmit de la Llei de Contractes de Conreu.


Des de Convergència i Unió veiem que es tracta de una Llei totalment intervencionista, ja que si s’aprova tal i com va ser presentada al Parlament de Catalunya, pel que fa a l’article sisè de la mateixa, no es respectarà la propietat privada de les terres de conreu.

A partir de l’aprovació d’aquesta llei, si un pagès vol transferir o vendre les seves terres, durant un període curt de temps, la Generalitat podrà fer ús del dret de tanteig i retracte. Què vol dir això? Doncs que el govern català podrà apropiar-se de les terres i fer-ne l’ús que cregui més convenient.

Això que pareix política de ficció, per desgràcia és la realitat. Des de CIU entenem que aquestos mètodes no són els apropiats, pensem que això és un intervencionisme sense mesura, entenem i denunciem que el Govern no coneix la realitat del nostre País.

La propietat privada de la gent s'ha de respectar, la voluntat del propietaris mereixen tots els respectes i demanden dels governs la protecció. No s’hi val a apropiar-se de les terres sense marcar cap prioritat, no s’hi val a apropiar sense fixar els objectius i menys sense definir l’ús que se’n farà d’aquestes terres.

El Govern hauria de marcar les condicions i les destinacions d’aquestes terres, i si més no fer o definir unes zones que per les seves característiques o valors bé siguin naturals o paisatgístics pugen ser d’interès per al Govern.

Si la Generalitat vol comprar terres que les pagui al seu just i preu, de ben segur que les trobarà. No s’hi val a aprofitar-se de la pobra gent del camp que han heretat o han comprat amb suors i patiments terres per tal d’augmentar el seu patrimoni familiar. Ara el Govern amb aquesta Llei crea inseguretat i no defensa per igual a tots els catalans.

Des de CIU amb una esmena a la totalitat, però amb ganes de diàleg volem que aquest article desaparegui d’aquesta llei. Es parla de mà estesa per part de govern, es parla de consens, però al final el Govern vol aplicar la seva Llei sense escoltar altres opinions i el que és pitjor, apropiar-se d'uns terrenys que són del poble, d'uns terrenys que són de la gent, d'uns terrenys que de cap manera els hi pertanyen, i els sentiments i les voluntats no es poden comprar.

La terra per a un pagès és sentiment i aquest no es pot espoliar.

Xavier Pallarès
Portaveu de CIU a la Comissió d’agricultura del Parlament de Catalunya i Ebrediputat

Dona , drets i tripartit


Publiquem la proposta que hem fet al Parlament per tal que les visites al ginecòleg tinguin la periodicitat que les dones demanen i necessiten.
Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

A LA MESA DEL PARLAMENT


Felip Puig i Godes, Portaveu, Assumpció Laïlla i Jou i Francesc Sancho i Serena, diputats del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, fent ús del que disposen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent:


Proposta de Resolució sobre els canvis duts a terme en el protocol de visita ginecològica.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Fins els inicis de l’any en curs ha estat vigent un protocol de visita ginecològica en el que es contemplava que la freqüència de les visites de la dona al/la ginecòleg/a havia de ser d’un cop a l’any, contemplant la realització per part del professional qualificat una citologia de coll uterí –prova que permet la detecció de disfuncions cel·lulars en el teixit uterí, amb una fiabilitat del 70- 80%, i el subsegüent tractament, de patologies greus.

En aquest primer semestre de l’any 2007, es duen a terme canvis en el protocol, en el que entre d’altres es modifica la freqüència de visites ginecològiques passant d’1 a 3 anys d’interval entre visites, i incorporant altres professionals de la salut en la realització i interpretació de les citologies d’screening de coll uterí, tant importants per la detecció del HPV i control o diagnòstic i tractament d’un possible càncer uterí.

Aquest nou protocol es compara als protocols vigents en molts països d’Europa -on s’aplica amb resultats similars pel que fa a l’efectivitat- però que aquí, a diferencia dels europeus, no té en compte la realitat particular de la població catalana. Un marge de 3 anys entre visites ginecològiques és vàlid si la persona:
- anteriorment ha estat ben controlada, i no té antecedents de risc
- té una única parella sexual

En l’actualitat, i cada vegada més, tenir una única parella sexual -sobretot en l’etapa jove- no és l’habitualitat. Si a això hi afegim que a Catalunya cada cop més hi arriba població immigrada que no ha estat ben controlada i que inicien les relacions sexuals molt joves, i que els professionals de la salut que ara hauran de realitzar aquesta controls citològics, no tots tenen la formació adequada per a llegir i interpretar aquestes proves amb la mateixa fiabilitat que els/les ginecòlegs/gues, ens podem trobar amb un augment de les patologies greus, i com ja s’ha començat a detectar, l’augment de les cirurgies radicals en les dones.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari de Convergència i Unió presenta la següent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta al govern a modificar el protocol de visita ginecològica, dotant d’autonomia al professional sanitari per a augmentar la freqüència de les visites ginecològiques, així com incorporar l’examen citològic i la seva pràctica a la formació bàsica d’aquelles professions o especialitats sanitàries que en l’actualitat tenen potestat per a realitzar i analitzar els citats procediments.

Palau de Parlament, 29 de març de 2007Felip Puig i Godes Assumpció Laïlla i Jou Francesc Sancho i Serena
Portaveu del Grup Diputada de CiU Diputat de CiU

INTERNET, POLÍTICA, AIGUA i DEFENSA DEL TERRITORI.A través de l’ebresfera m’arriba, ens arriba la “notícia” :..“Continuaré reclamant a Espanya i a Europa l’aigua que necessita aquesta terra” ha afirmat avui sobre el transvasament de l’Ebre el president de la Generalitat Valenciana, Francesc Camps (PP) durant el ple d’investidura,....L’excitació contra el PP, plana pel territori.
Busco els teletips i em trobo el text d'Europa Press, diuen: Pla(PSPV) ofrece a Camps(PP) consenso para reivindicar un trasvase del Ebro “razonable” y “acceptable”...(Ho publiquem, us recomanem clicar la foto).
Mentre escric aquesta entrada, faig un passeig per l’esfera ebrenca i trobo, al bloc de Manel Zaera la mateixa preocupació.

El pacte d’aigua d’Aragó (govern amic), els usos de l’aigua conca amunt, l’estructura anacrònica de la CHE que torna a tenir la clau de l’aigua, el pla de conca, el cabal ecològic insuficient, la manca d'acció per salvaguardar el Delta són objectivament el perill que no acaba, anteriors i més perillosos que el mateix PHN ja derogat.

Ho dèiem i ho tornem a dir : El PP i PSC, PSPV, PSOE és trobaran a la llarga o a la curta en el tema de l’aigua. De fet, ja estan d’acord a l’Aragó, on reivindiquen l’ús exclusiu de l’aigua per Aragó. (Ni nova cultura, ni racionalitat). Ja s’estan trobant al País Valencià. Mai han estat lluny, com ens han volgut fer creure. Temps al temps. Acabaran junts i barrejats.

Aquest és un debat que requereix racionalitat, fugir de maximalismes, posar fi als sectarismes interessats i donar sortides als problemes.

Pla de protecció del Riu i Delta, garantia del cabal ecològic al Pla de conca, mínim 135- 150 m3, règim hídric amb desembambasamnets periòdics, que contenia el Pla de Protecció ja redactat, que l’Estat es va negar a acceptar i que quantitativament era igual o superior a les propostes que ara es beatifiquen.

Finalment, si falta aigua que facin dessaladores o que vagin a buscar-la al ROINE. Per qualsevol altra solució a nosaltres que no ens busquen, estem vacunats i ben vacunats, aquest xarampió ja l’hem passat.

Espero les desqualificacions, la quota de desqualificació que ens toca per ser de CIU, però també espero l’aigua promesa, la cultura del cabal, els sediments dibuixats, les inversions predicades, les obres i les iniciatives compromeses. Ni la gent ni els territoris són per “usar i tirar”, ni per enganyar...