11 d’agost 2009

UN , DOS , TRES: CRISIS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Diu Toni Blair: “Es important que l’esquerra entengui que aquesta no és una crisi del capitalisme” “ la gent sap que hem de combatre la crisi del sistema financer amb ajudes de l’Estat. Però això és diferent a desfer el que s’ha fet els últims 40 anys”
“ el preu seria massa car, la gent ho sap”.

Toni Blair ho sap, la gent ho sap; l’esquerra catalana no. Per això aquí, les conseqüències són i seran més greus.!! El radicalisme del tripartit, la dispersió de les seves polítiques es paguen molt cares. CRISIS: EL TRIPARTIT ÉS UNA DE LES CARES DE LA CRISI!!!

Deia l’honorable Tarradellas; en l’època que començava el cafè per tothom, que Catalunya no era Múrcia. Catalunya va ser la comunitat autònoma on més va pujar l’atur al febrer, ha tornat a ser on més a pujat al juliol!! Ho tornarà a ser, quan passi l’estiu. Només Múrcia presenta xifres semblants. CRISIS, EL TRIPARTIT ÉS UN DELS SÍMPOTMES DE LA CRISI!!!

Diu un teletip: Més de la meitat dels joves que van sol·licitar la renda d’emancipació encara no han cobrat, tot i que la majoria d’ajuts han esta aprovats. Prop d’uns 44 mil joves han sol·licitat l’ajut. CRISIS; EL TRIPARTIT ÉS UNA DE LES CAUSES D’AGREUJAMENT DE LA CRISI!!!

M’expliquen funcionaris; La burocràcia s’ha multiplicat per mil, qualsevol iniciativa tarda anys en poder tirar endavant. El nombre d’assessors i diem-ho clar de “enchufats” (endollats) s’han reproduït com una plaga. Tots coneixen regidors, fills d'alcaldes, de dirigents. Els coneixem, els coneix la gent, noms i cognoms a cada poble, quasi a cada barri. Actuen amb sectarisme i prepotència. CRISIS, EL TRIPARTIT ÉS UNA CAUSA D’AGREUJAMENT DE LA CRISI!!!

El radicalisme ideològic fan que invertir avui sigui una carrera d’obstacles sense sentit: a tot els pobles en tenim exemples. Un empresari intenta una inversió per una hípica amb doma de cavalls. Se li denega la part de hípica, se li autoritza la cria de cavalls, com a activitat ramadera però no les instal·lacions d’hípica, ha de fer un estudi paisatgístic!! Una hípica!! Exemples a tots el pobles a grapats. CRISIS; EL TRIPARTIT SÓN COMPLICES DE LA CRISI!!!!

La manca de criteri retarden inversions, tot en tenim exemples
. S’ha de fer un tram de l’antiga 340 , s’aprova el pressupost..... I es retarda perquè l’ACA, o medi ambient o un endoll radical, informa contra. Tots tenim molts exemples. Inversions d'Aquamed, Delta, parcs, autovies, etc... CRISIS; EL TRIPARTIT ÉS OBSTACLE PER VENCER LES CRISIS.

La ideologia i els interessos de membres del tripartit retarden noves inversions: Paradigmàtics són alguns casos de figures de protecció excessives. O alguna ampliació de port, parat per raons ideològiques, o pitjor parat a paraules d’un conseller, davant testimonis: “perquè els nostres no ho volen, perquè viu una regidora davant”. CRISIS ; EL TRIPARTIT¨FORMA PART DE LA CRISI.

Toni Blair ho sap, el radicalisme ideològic d’una esquerra dogmàtica, l’ecologisme desaforat són causa d'empitjorament de la crisi. La gent també ho ha de saber.

Com abans s’acabi el Tripartit abans s’acabarà la crisi!!! No ho diem no amb la boca petita, ni en minúscula. En majúscules: COM ABANS S’ACABI EL TRIPARTIT ABANS S’ACABARÀ LA CRISI.