19 de març 2007

Menys metges als nostres pobles??

Des de diversos municipis de la Terra Alta, i a través de FIL DIRECTE, ens han fet arribar uns escrits del Departament de Salut, que diuen el següent:


Us comunico que, amb efectes de 28 de febrer de 2007, el senyor (...) ha cessat com a metge titular del partit mèdic de Prat de Comte. Aixó doncs, des de l'1 de març, l'assistència sanitària d'accés directa de la població es prestarà a través de l'Àrea Bàsica de Salut corresponent.

Us comunico que, amb efectes de 28 de febrer de 2007, el senyor (...) ha cessat com a metge titular del partit mèdic d'Horta de Sant Joan. Aixó doncs, des de l'1 de març, l'assistència sanitària d'accés directa de la població es prestarà a través de l'Àrea Bàsica de Salut corresponent.
Els nostres interlocutors ens fan arribar la preocupació que a la "llarga o a la curta", no acabem perden serveis sanitaris als nostres pobles: De fet la imprevisió de la conselleria ja té efectes amb la manca de pediatres i ginecòlegs . Mentre la conselleria va procedir a la jubilació forçosa de nombrosos especialistes, als pobles augmenta la població, la natalitat i la demanda. Tot i això els col·legis de metges, sindicats i organitzacions professionals expliquen que el nombre de metges per targeta sanitària o per habitant és superior a la ràtio de molts de països europeus, sense tants problemes: Hi ha doncs un problema d'improvisació i mala organització.
Hem reclamat molts cops un Pla de Recursos Humans, hem reclamat la fi de polítiques de plans de xoc, anunci i propaganda. A base de politiques reactives, sense un mínim de serietat i molta improvisació, la pèrdua de qualitat a l'Atenció Primària és evident
Compartim doncs la preocupació dels Ajuntaments i per tant la traslladarem al Parlament amb les pertinents preguntes. És el FIL DIRECTE