19 de febrer 2007

Proposta de resolució sobre l'Eix de l'Ebre


L'Eix de l'Ebre és competència de la Generalitat. És imprescindible desdoblar-lo i fer-ho aviat, entre altres coses perquè a València fan via: desdoblen la 340, avancen amb l'autovia de l'interior i reivindiquen QUE L'AUTOVIA DE L'ARAGÓ arribi a Vinaròs. Per cert, la Taula del Sènia què diu? Ens preocupa que el senyor Evaristo Martí reivindiqui que baixe per Morella. Voldríem saber que opina d'això el govern, perquè si mirem el mapa veurem que anar a Vinaròs és més curt que anar a Tarragona, i si damunt no es fa l'Eix de l'Ebre o volem que pagui Madrid, probablement estem fora de joc. I mentre a València es desdobla la 340 i s'avança l'autovia de l'interior, aquí el govern dorm o no dorm a la palla? Només serà tot una nova moguda electoral, el conegut Fum Fum Fum típic dels socialistes i els escolanets del tripartit a l'Ebre. Desprès serà culpa de tothom menys d'ells.

Des del Grup Parlamentari de CiU hem presentat varies iniciatives demanant que es faci JA el desdoblament de l'Eix de l'Ebre, així com el de la N-420, a l'igual que ho reivindica la Cambra de Comerç, el Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre, i el territori:

Proposta de resolució:

En el temps màxim de dos anys, presentar el projecte constructiu i procedir a la seva licitació per tal de fer possible el desdoblament de l'Eix de l'Ebre C-12 fins al port dels Alfacs i de la carretera C-43 entre Gandesa i Benifallet.

Fer totes les gestions necessàries davant el ministeri de Foment per tal de garnatir el desdoblament de la carretera N-420, donant així, continuïtat a la denominada autovia de l'Aragó A-68, fins Reus i Tarragona.

Pregunta de Xavier Pallarès i Francesc Sancho, al Govern, a respondre per escrit:

Davant la problemàtica plantejada des de diferents administracions i la Cambra de Comerç de Tortosa arran del desdoblament de la carretera N-420, quina és l'alternativa que planteja el Govern? i quins contactes ha fet el Govern amb el Ministeri de Foment?

Pregunta al Consell Executiu, per tal que sigui contestada oralment en comissió:

Quina és la relació del Govern de la Generalitat amb la mancomunitat Taula del Sènia a cavall entre Catalunya i el País Valencià? Més concretament, que n'opina de la seva reivindicació que l'autovia de l'Aragó (A-68) baixi per Morella en lloc de per Gandesa?