08 de febrer 2007

Pregunta sobre remodelació del CAP d'Horta de Sant Joan


Pregunta de Francesc Sancho al Consell Executiu a respondre per escrit sobre l'estat d'execució de la inversió en la remodelació del centre d'atenció primària d'Horta de Sant Joan (Terra Alta).

Resposta de la Consellera Marina Geli: El projecte ha estat redactat per l'Ajuntament d'Horta de Sant Joan i aprovat pel Servei Català de la Salut el mes de juliol de 2006.

Aquesta actuació es preveu executar mitjançant conveni amb l'Ajuntament, i està previst que estigui disponible el mes de desembre de 2007.

Cal recordar que en parlar de previsions la disponibilitat final de l'obra depèn sempre de múltiples factors sobre els quals el Departament de Salut no té competències.