08 de febrer 2007

Pregunta sobre remodelació de l'Hospital de Móra d'Ebre

Pregunta de Francesc Sancho al Consell Executiu a respondre per escrit sobre l'estat d'execució de la inversió en la remodelació de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre (Ribera d'Ebre).


Resposta de la Consellera Marina Geli: Aquest expedient es troba en fase de preparació, a l'espera d'acabar de definir el programa de l'actuació de remodelació.