08 de febrer 2007

Pregunta sobre la construcció d'un consultori a la Palma d'Ebre

Pregunta de Francesc Sancho al Consell Executiu a respondre per escrit sobre l'estat d'execució de la inversió en la construcció d'un consultori a la Palma d'Ebre (Ribera d'Ebre).

Resposta de la Consellera Marina Geli: El projecte ha estat redactat per l'Ajuntament de la Palma d'Ebre i supervisat pel Servei Català de la Salut el passat mes de desembre de 2006. En
aquests moments es troba en curs la licitació de l'obra.

Aquesta actuació està previst que s'executi mitjançant conveni amb l'Ajuntament. Es preveu que la data de disponibilitat del nou centre, ja equipat, serà el desembre de 2007.

Cal recordar que en parlar de previsions la disponibilitat final de l'obra depèn sempre de múltiples factors sobre els quals el Departament de Salut no té competències