08 de febrer 2007

Pregunta sobre la remodelació del CAP de Gandesa

Pregunta de Francesc Sancho al Consell Executiu a respondre per escrit sobre l'estat d'execució de la inversió en la remodelació del centre d'atenció primària de Gandesa (Terra Alta).


Resposta de la Consellera Marina Geli: Aquesta actuació es troba en curs de supervisió de projecte. El calendari previst és d'inici de les obres el mes d'abril de 2007, per finalitzar l'obra i el seu equipament el mes de juny de 2008 (data de disponibilitat).


Cal recordar que en parlar de previsions la disponibilitat final de l'obra depèn sempre de múltiples factors sobre els quals el Departament de Salut no té competències.