23 d’abril 2008

MANIFESTA INCOMPETÈNCIA:


Ahir vespra de Sant Jordi, vaig assistir a dues reunions ; el tema l’interconnexió de Xarxes.

La primera, centrem-nos en ella, va ser l’assemblea del CAT. El consorci i per tant els consorciats són els propietaris de les instal·lacions, perquè les han pagat i són els titulars de la concessió per que encara la paguen.

Una primera anècdota, l’hora de convocatòria del CAT era en un principi la mateixa que el conseller Baltasar convocava als alcaldes. Canvi d’hora amb Baltasar.

Al CAT es constaten dues coses. Tenim damunt la taula un decret que usa i abusa de les instal·lacions i de les concessions sense que fins divendres, ni el propi President del CAT en sabes gaire be res. Confessió presidencial. Per tant, estem davant una expropiació?? Estem davant un passeig militar.

Segona constatació. Els consorciats denuncien que no tenen garantides les puntes d’estiu. Qualsevol increment, qualsevol necessitat s’han d’espavilar doncs no hi ha aigua al consorci. En hi ha però per Barcelona. L’interconnexió tenia que garantir també les puntes d’estiu als consorciats, aprofitant la capacitat d’embassament de ATLL o de producció de la planta dessaladora de Cunit. A hores d’ara ningú nega ni afirma. Bé, s’afirma que de la reversibilitat pot parlar-se.

Es demana que la cessió de cabals i d’instal·lacions sigui votada en assemblea. Quines condicions? Qui paga? Que paga?? Com?? Quina aigua? Com donar aigua si no en tenim a l’estiu??

Ningú a previst res de tot això. El maximalisme del Govern és absolut ni negocia ni vol negociar, mentre acusa als altres d'insolidaris . Per decret i perquè sí.

Els alcaldes, capitanejats per Tortosa , Montblanc , Ampolla , Ametlla demanen explicacions, garanties, diàleg i votació en assemblea de les condicions de la cessió i acceptació o no de la mateixa. Ningú ha previst res . Es demana informe jurídic. Queda a l’aire .Tot molt contradictori imprevist , sense diàleg . Qui nega la negociació són ells no natros.

"Manda Firmes"......Manifesta incompetència.