02 d’abril 2008

ELS POUS DE TARRAGONA.Joan Aregio, portaveu de CIU a l’Ajuntament de Tarragona , bon amic, persona sensible i amb molt de criteri, va criticar la venda d’aigua dels pous de Tarragona i es va preguntar si és un exemple de solidaritat o més bé un exercici irresponsable, com ho demostra el fet de que es compra aigua del Ebre a 0’33 euros el metro cúbic i es ven la dels pous a 1 euros.

La denúncia constata el fet que al propi àmbit del CAT hi ha limitacions per les puntes de l’estiu. No tenim prou aigua per l’ús de boca de l’estiu i mai s’han posat els pous a disposició del CAT.
Ens preguntem com és possible que ara ens diguin que els hi sobra aigua. Si els sobra que la comparteixin amb el CAT i aixi no en faltara a l’estiu , no patirem per demanar-la sigui al polígon Catalunya sud o Fadesa o a Plans d'Ordenació del Delta , si en sobra podrem tornar-ne a l’Ebre o compartir-la però no fer negoci.