16 de desembre 2007

CONTRADICTORI COM SOC.CONTRADICTORI COM SÓC.....Contradictoris com són.Avui el projecte “Las Vegas a los Monegros” ocupa més d’una pagina de la premsa “dita” important. Ja fa dies que ens preocupa la política “dita” de la nova cultura de l’aigua, que s’aplica al meu país. O més ben dit que no s’aplica.

Conec el tema... de primera mà . Recordeu?

Es va parlar molt de la necessitat d’un cabal ecològic pel riu, de l'unitat de conca.

Certament tot el que es fa riu amunt acaba tenint repercussions a la desembocadura. Al Delta, el punt més fràgil del nostre tram de riu.

Temps eren temps, i no fa tant reivindicaven un cabal ecològic i un regim hídric. Recordo quan donàvem les xifres dels nostres càlculs, sens exigia un cabal a flux continu, no s’acceptava un cabal de mitjanes, ni anuals, ni estacionals, ni mensual, es volia un cabal mínim garantit i uns desembasaments o regim hídric estacional.

Mètodes de càlcul de cabal n'hi han molts, cada un amb les seves virtuts i inconvenients. Mètodes hidrològics, holístics, de valoració hidràulica. El cert és que totes les xifres pareixien insuficients i “Científics” famosos aquella època acabaven reivindican xifres de 200-300m3/segon.(on són ara?) El que va quedar clar era que tant les especies com altres característiques del riu depenien de cabals minims, cabals amb mitjanes ponderades i desembasaments per tal de garantir característiques biològiques, geomorfològiques, règim de sediments, salinitat etc etc. Al temps era molt evident que els estudis, els mètodes i les conclusions s'han d'adaptar a les característiques pròpies del riu i per tant es proposava monitoritzar el riu i el Delta amb indicadors biològics.

Ara les xifres que oficialment es donen són semblants, a la baixa i basades en mitjanes mensuals, ja em sembla bé, sempre i quan s'apliquen i les poguéssem revisar en funció de l'experiència.

Però un altre aspecte em preocupa. El Pacte d'aigua d'Aragó i les seves reserves d'aigua en exclusiva, que farien inviable qualsevol càlcul de cabal. La famosa unitat de conca serviria per deixar el tram català sense ni aigua ni veu.

He vist com a través dels pressupostos s'ha volgut fer vorer que es reivindicava, es fixava un cabal ecològic. Paper mullat, sense valor. Paper, només paper; quan el riu lo que necessita és aigua.

Hem de dir-ho i explicar: La major garantia jurídica i quasi única que ha tingut el riu a lo llarg de segles han estat les esmenes de CiU al PHN i el CPIDE. Tot lo altre és paper mullat. I ens van dir traïdors. Molta més garantia que la derogació del tan famós PHN, derogació que ens deixa en mans del Pla de Conca de l'Ebre i del Pacte d'aigua d'Aragó. Un Disbarat.

Bé, la reivindicació de cabal ecològic era nostra, es va convertir en llei a través de les famoses esmenes. També era d'ells al carrer. Per tant era de tots. Han volgut fer vorer.... no cal explicar-ho, cansa.

Hem presentat dos propostes de resolució al Parlament (aquí les publiquem) per tal de què les reivindicacions compartides i les necessitats contrastades tinguin la cobertura de la nostra cambra i puguin ser votades per unanimitat. Esperem-ho


Esperem-ho????

1 comentari:

Anònim ha dit...

em sembla que ens tocara esperar assentats perque a estos del tripartit per l'unic que els interessava l'aigua era pera fotre fora a ciu. ara de l'aigua ni se'n recorden ni se'n volen recordar.