20 de febrer 2009

Informe Sindicatura de Comptes sobre SEM

Informe Sindicatura
Podeu trobar aquest informe al següent enllaç de www.sindicatura.cat: http://www16.gencat.net/web_Sindicatura/pdfs/22_08_ca.pdf