13 d’abril 2008

CLOS , MILÀ, BARCELONA I L'AIGUA


A l’agost de 2002, Joan Clos alcalde de Barcelona venia a Tortosa com pregoner, invitat per Joan Sabate. Eren les festes de la Cinta. L’havien fet , venir per reforçar l’aliança anti transvasista entre el cap i un casal de Catalunya. Clos va acabar dient que Barcelona no volia aigua perquè “no la necessita” . Temps d’agitació i mentida. “Ara ja no” la necessitarà l’aigua que podia arribar-li amb l’ampliació del minitransvasament, ja que la capital catalana ha aconseguit implantar una política d’estalvi i reutilització que ja ha començat a donar fruits”.

Això ens deien això ens explicaven . Al carrer , pancartes i crits. El poble contra venuts i traïdors. Volien, volíem , jo volia vendre l’aigua(volia?) a aquells que no la volien comprar. No ho volien??? Joan Clos l’heroi.

Al gener del 2004, el conseller Milà es disposava a “demostrar científicament que a Catalunya hi ha prou aigua” per així poder demostrar que no era necessària l’inter connexió de xarxes . Bon hereu del socialisme científic. Milà només va renunciar a l’inter connexió desprès de l’aval de la ciència.

Ara , un i altre diuen que tot és culpa de la imprevisió de CIU. Fills de la ciència i la demagògia. Filibusters. No els reprotxo l’engany, els retrec el deprecií a la gent , l’ impunitat de la seva burla. Ens va prendre per “tontos” i avui saben que som “tontos” ; “tontos” del cul i de l’anima.

Però , traïdors, venuts o “tontos” , no callarem. No sense un Pla de protecció del riu i delta , No sense reequilibri , no sense cabal ecològic , no sense participació de la gent de la terra, no sense allò que era insuficient si ho feia el PP,no sense garanties, no sense CPIDE o COSEC . No sense coherència.

NO sense Vegueria , no sense dignitat.