28 de juliol 2007

A L'EBRE, UNA NOTICIA INTERESSANT:

La CHE detecta cinc aqüífers contaminats per nitrats d’origen agrari. “La publicació del mapa es va rebre amb sorpresa”. “Víctor Gimeno ,desconeixia la voluntat de la CHE de donar a conèixer l’informe” Diuen els diaris.
Quan el CPIDE va intentar elaborar un Pla de Protecció del Delta i el riu. Tot i els diversos intents d’evitar que ens reuníssim amb sectors socials o que ho féssim a Brussel·les amb les nostres institucions ( les de tots), es va avançar , (amb contacte en sectors i experts) dibuixant un mapa de mala gestió de l’aigua . Recordo i ho he explicat abastament, com el reg de moltes zones agrícoles es seguia fent a manta, sense concessions ben quantificades, a precari(30% d’aigua evaporada). Recordo com en un moment se’m va informar que per menys de 400 ha de cítrics hi havien més de 150 tomes d’aigua, no controlades ni quantificades, aquí al costat de casa. La punta del iceberg aquí, aigües amunt: “L’Antartida”. Reg a manta , abonaments i tractaments obsolets, nitrats "per un tubo”. La proposta era racionalitzar l’ús de l’aigua , millorar les practiques agrícoles instal·lant reg per goteig , optimitzant abonaments i pesticides i buscant alternatives. A lo llarg del Riu, això estalvia tres vegades l’aigua del transvas (que no defensem) i millorava la qualitat del aigua.
La revolució: Traïdors , transvasistes , venuts.
El CPIDE podia i tenia pressupost per afrontar les millores i instal·lacions tècniques. "Venuts, traïdors , ens volen comprar amb compensacions!!". Ni escoltar-los.
La revisió del Pacte de l’Aigua d’Aragó la racionalització dels usos, també protegia els aqüífers.
"Traïdor, traïdor calla!!". Sempre he pensat, i comprovat, que la CHE és una estructura obsoleta del segle XIX, però és més transparent que certs interessos. També he sabut que els terratinents i les estructures rurals eren un fre a una gestió moderna de l'aigua. Aquí hem fet primer una revolta pseudo- ecològica que la revolució industrial. Revolució o reacció?? Defensa del riu o de certs privilegis en torn al riu.?? Ecologia o ruralisme reaccionari?? En tot cas, esta guerra l’han guanyat els terratinents del Pacte d’aigua d’Aragò , l’ha perdut l’Ebre i els aqüífers..
Tot integrisme provoca, silenci, dogma i moltes temors.
“La veritat ens farà lliures”. “Sense discussió no hi ha veritats”. “La veritat absoluta no existeix”. Jo no estic disposat a callar coses que se com són i que són com són. Un dia parlarem de certes hidroelèctriques i per que no volen un cabal ecològic de flux continu i quins aliats tenen, o de les badies , de Brussel·les etc ..Ara de moment deixeu-me que digui que si hi ha nitrats és perquè volen i els deu anar bé, els va bé.
Traïdors , venuts, .... però ni embusterots, ni muts, ni morts.